Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM

Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM

 

Zarz?d Uczelniany

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 214, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-51; tel./fax 523-45-33

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 125, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-91-99

http://www.uwm.edu.pl/znp/

 

Prezes

dr in?. El?bieta Januszewicz          tel. +4889 523-34-51, 523-49-93

Zast?pca

dr in?. Boles?aw Pilarek                        tel. +4889 523-34-51, 523-35-41

Wiceprezesi

mgr Krystyna Dublaszewska         tel. +4889 527-91-99, 524-62-46

dr in?. Jan Stabry?a                     tel. +4889 523-34-51, 523-38-55

dr in?. Zbigniew Warzocha           tel. +4889 523-43-60

Sekretarz

dr in?. Cezary Czy?ewski              tel. +4889 523-37-67

Skarbnik

Janina Miastkowska                     tel. +4889 524-34-51

Cz?onkowie

mgr in?. Krystyna Cie?lar             tel. +4889 523-38-93

dr Gra?yna Huszcza-Cio?kowska    tel. +4889 523-33-97

dr Anna Ndiaye                           tel. +4889 524-64-50

dr in?. Barbara Pysera                 tel. +4889 523-49-74

in?. Barbara Rojek                      tel. +4889 523-34-51

dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM

tel. +4889 527-91-99, 524-63-36

dr in?. Anna So?nierz-Ogrodzi?ska tel. +4889 523-47-58

dr hab. Grzegorz Sowi?ski            tel. +4889 523-36-43

dr Alicja Tupieka-Buszmak           tel. +4889 524-62-19

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicz?ca

prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka, prof. zw.

tel. +4889 523-45-82

Cz?onkowie

dr hab. Jan Grabowski, prof. UWM        tel. +4889 523-49-39

dr in?. Dariusz Minakowski           tel. +4889 523-34-51

mgr Danuta Punda                      tel. +4889 523-48-60

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 861 razy (w tym z UWM 7 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa